Preview our new website

About Sound Transit - Vietnamese

Sound Transit cung ứng dịch vụ xe buýt tốc hành, hỏa xa nhẹ và hỏa xa ngoại thành tại Trung Tâm Puget Sound.

Các xe buýt Tốc Hành của Sound Transit chạy giữa các cộng đồng chính tại các hạt King, Pierce và Snohomish. Các xe buýt Sound Transit dừng lại một số trạm giới hạn dọc theo đường đi để nhanh chóng đưa quý vị đến những nơi quý vị cần đến.

Tàu hỏa Sounder chạy giữa Tacoma và Seattle (dừng lại tại Puyallup, Sumner, Auburn, Kent và Tukwila) và giữa Everett và Seattle (với các trạm dừng tại Mukilteo và Edmonds). Sounder chạy dịch vụ giao thông thường lệ chỉ vào buổi sáng và buổi chiều ngày thường.

Hỏa xa nhẹ Central Link chạy 15.6 mile giữa Westlake Station tại trung tâm Seattle và Sea-Tac Airport, dừng lại tại 11 trạm dọc theo đường đi.

Hỏa xa nhẹ Tacoma Link chạy 1.6 mile qua trung tâm Tacoma, dừng lại tại năm trạm dọc theo đường đi.

Để nói chuyện với Sound Transit bằng tiếng Việt, xin gọi số 1-800-823-9230 trong giờ làm việc thường lệ.

Vì sự an toàn của quý vị, các nhân viên an ninh mặc đồng phục sẽ hoạt động khắp hệ thống Sound Transit trên các tàu hỏa và tại các trạm. Nếu quý vị gặp trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911.   Nếu quý vị có thắc mắc về vấn đề an toàn của Sound Transit, xin gọi số điện thoại 1-800-823-9230 từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.