Preview our new website

About Sound Transit - Tagalog

Ang Sound Transit ay nagbibigay ng bus, tren (light rail) at serbisyo ng pampasaherong tren ( commuter rail service) sa Central Puget Sound.

Ang Sound Transit na Express (mabilisan) na mga bus ay nagbibiyahe sa mga pangunahing komunidad sa King, Pierce, at Snohomish na mga county. Ang Sound Transit na mga bus ay may limitadong paghinto sa biyahe upang ikaw ay makarating ng mabilis sa iyong patutunguhan.

Ang Sounder na mga tren ay nagbibiyahe sa pagitan ng Tacoma at Seattle (na humihinto sa Puyallup, Sumner, Auburn, Kent at Tukwila) at sa pagitan ng Everett at Seattle (na huminhinto sa Mukilteo at Edmonds). Ang Sounder ay ay nagpapatakbo ng regular na serbisyong pampasahero sa umaga at hapon ng Lunes hanggang Biyernes lamang.

Ang Central Link na tren (light rail) ay nagbibiyahe ng 15.6 na milya sa pagitan ng gitna ng lungsod (downtown) ng Westlake Station ng Seattle at Sea-Tac Airport, na may 11 paghinto sa pagbyahe nito.

Ang Tacoma Link na tren (light rail) ay nagbibiyahe ng 1.6 na milya sa pagitan ng gitna ng lungsod (downtown) ng Tacoma , na may limang paghinto sa pagbiyahe nito.

Upang makipag-usap sa Sound Transit sa Tagalog, tumawag sa 1-800-823-9230 sa pangkaraniwang oras ng kalakal.

Para sa inyong kaligtasan, ang mga nakaunipormeng guwardiya ay kumikilos at nagbabantay sa lahat ng dako ng sistema ng Sound Transit  sa mga tren at sa mga istasyon. Kung mayroon ka ng emerhensiya, tawagan ang 911. Kung mayroon ka ng mga katanungan ukol sa kaligtasan sa Sound Transit, tawagan ang 1-800-823-9230 sa pagitan ng 8 ng umaga at 5 ng hapon.